Mga Tungkuling Kaakibat Ng Mga Karapatan Ng Mamamayang Pilipino